Site ve Apartman Yönetimi

Site ve Apartman Yönetimi

Hizmet sektörüne ilişkin çeşitliliğinin günden güne artması ile birlikte, site yönetim hizmeti almaya olan talep de aynı potansiyelde artmaktadır.

Hizmet sektörüne ilişkin çeşitliliğinin günden güne artması ile birlikte, site yönetim hizmeti almaya olan talep de aynı potansiyelde artmaktadır.

Sitede yaşamını sürdüren insanların genel talepleri başta olmak üzere, hem birlikte yaşamanın devamlılığı açısından hem de sorumluluğun profesyonel bir ekip tarafından üstlenilmesi bakımından site yönetim hizmeti almak, konforlu bir hayatın olmazsa olmazlarından biri haline gelmiştir.

Site yönetiminin görevleri; sitenin konumu, mimari yapısı, çevresel faktörler ve kullanıcıların taleplerine göre farklılık gösterebilir. Site yönetimi öncelikle komşuluk haklarını gözeterek, sorunların uzlaşma yoluyla çözülmesine çalışır. Olası bir uzlaşma sağlanamaması halinde, kat mülkiyeti kanunlarına riayet edilmesine faaliyet gösterir. Bu anlamda hukuksal sürecin yürütülmesi, tarafların azami iyi niyeti ve güvenirlik göstermesine katkıda bulunur. Bunlara ek olarak aidatların ödenmemesi veya genel rahatsızlık hissedilen hususlarda, noter kanalıyla çekilecek ihtarların oluşturulmasında veya icra dava takibinin yapılmasında aktif rol alır. Genel kurul toplantılarında alınan kararların hayata geçirilmesi ve sonrasında uygulama esnasında çıkacak sorunların da önüne geçilmesi, site yönetiminin asli görevlerindendir. 

Site yönetiminin hizmet başlıklarını bütçe yönetimi, güvenlik hizmetleri, teknik bakım hizmetleri ve temizlik hizmetleri olarak sıralayabiliriz.

Bütçe yönetiminden sağlanacak fayda, aidatların ve diğer düzenli ödemelerin toplanması,bu sayede geleceğe yönelik hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynağın oluşturulması ve sitede görev yapan genel kurulun bu anlamda sorumluluğunun üstlenilmesi olarak açıklanabilir.

Güvenlik hizmetleri, toplu yaşam alanlarında hayatlarını sürdüren insanların ilk beklentilerinden olan ‘’güvenlik’’ hususunda gerekli insan gücü temininden, aracı kurumlarla yapılacak antlaşmaların hukuki takibine dek uzanan hizmetler silsilesi olarak tanımlanır.

Teknik bakım hizmetleri, ortak kullanım alanlarından, kişisel yaşam alanlarınıza varıncaya kadar karşılaşılabilecek tüm mekanik, sıhhi veya elektrik arızalarını giderme hizmeti sunar.

Temizlik hizmetleri kapsamında, genel ilaçlama faaliyetlerinden, ortak kullanılan su deposunun temizlenmesinden ve insanların ortak kullanım alanlarının temizliğinden söz edebiliriz.

Tüm bu bilgilerden hareketle, site yönetiminin zor ve profesyonellik gerektiren bir alan olduğu anlaşılmaktadır. Biz bu zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebileceğimize inanıyor, hak edilen profesyonel hizmeti sunmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Referanslarımız kalitemizin pusulasıdır.

BU HİZMET İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ